Thực tập sinh sang Nhật Bản cần nộp hồ sơ gì?

Thực tập sinh sang Nhật Bản cần nộp hồ sơ gì?

622
SHARE

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành công văn hướng dẫn các doanh nghiệp nộp hồ sơ xin chứng nhận đủ tiêu chuẩn phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản.

Thực tập sinh sang Nhật Bản cần nộp hồ sơ gì?

Thực tập sinh sang Nhật Bản cần nộp hồ sơ gì?

Thực tập sinh sang Nhật Bản cần nộp hồ sơ gì?

Theo đó, các doanh nghiệp Việt muốn cử thực tập sinh sang Nhật Bản phải đủ tiêu chuẩn và cung cấp danh sách các doanh nghiệp phái cử được chứng nhận cho phía Nhật Bản. Cụ thể, hồ sơ xin chứng nhận gồm:

– Văn bản đề nghị chứng nhận của doanh nghiệp.

– Tài liệu chứng minh đủ điều kiện về bộ máy hoạt động và cơ sở vật chất.

– Danh sách và lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật và người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

– Thông tin khái quát về doanh nghiệp.

Đối với các doanh  nghiệp đã được giới thiệu với phía Nhật Bản, có hiệu lực đến 31/3/2018, Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp gửi hồ sơ chứng nhận trước ngày 20/3/2018 để Cục xem xét chứng nhận và gửi danh sách cho phía Nhật Bản trước ngày 31/3/2018 để việc phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản của các doanh nghiệp này không bị ảnh hưởng.

Thực tập sinh Việt Nam

Thực tập sinh Việt Nam 

Điều kiện để các doanh nghiệp đưa thực tập sinh sang Nhật Bản

Bộ LĐTB&XH đề xuất điều kiện đối với doanh nghiệp dịch vụ đưa thực tập sinh sang Nhật Bản cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Không vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong vòng 2 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị giới thiệu với phía Nhật Bản.

– Có cơ sở vật chất phục vụ công tác bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho thực tập sinh sang Nhật Bản đáp ứng yêu cầu quy định sau: Diện tích phòng học tối thiểu 1,4 m2/học viên và diện tích phòng ở tối thiểu 3,5 m2/học viên, có đầy đủ trang thiết bị cơ bản phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú, phòng học, phòng ở và trang thiết bị thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê theo hợp đồng thuê cơ sở vật chất phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều kiện để các doanh nghiệp đưa thực tập sinh sang Nhật Bản

Điều kiện để các doanh nghiệp đưa thực tập sinh sang Nhật Bản

– Có cán bộ thuộc bộ phận chuyên trách thị trường Nhật Bản đáp ứng quy định với ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong hoạt động đưa người lao động sang Nhật Bản, riêng cán bộ khai thác thị trường ngoài nước và cán bộ quản lý lao động đang làm việc ở nước ngoài có chứng chỉ tiếng Nhật trình độ tối thiểu N2 (chuẩn JLPT) hoặc tương đương.

– Đáp ứng các tiêu chuẩn đối với doanh nghiệp đưa thực tập sinh đi Nhật Bản theo bản ghi nhớ hợp tác ký với Nhật Bản.

Theo chính sách xuất khẩu lao động, sau khi doanh nghiệp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giới thiệu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ LĐTB&XH. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ LĐTB&XH tổ chức kiểm tra thực tế, đưa vào danh sách các doanh nghiệp đưa thực tập sinh đi Nhật Bản được giới thiệu với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản và có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. Trường hợp không giới thiệu, Bộ LĐTB&XH có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Nguồn: xklddieuduongnhatban.com

Nhận xét