Những điều cơ bản cần biết về kỳ thi JLPT

Những điều cơ bản cần biết về kỳ thi JLPT

365
SHARE

Nếu đã quyết định học tiếng Nhật thì ít nhiều chắc các bạn cũng biết đến kỳ thi JLPT – kỳ thi năng lực tiếng Nhật cho người nước ngoài.

Những điều cơ bản cần biết về kỳ thi JLPT

Những điều cơ bản cần biết về kỳ thi JLPT

Sau khi thi nếu đạt số điểm theo quy định bạn sẽ nhận được 1 chứng chỉ chứng minh trình độ tiếng Nhật ở một mức độ nhất định. Hiện nay JLPT là 5 mức độ: N5, N4, N3, N2, N1 theo mức độ tăng dần, N5 là mức độ thấp nhất và N1 là mức độ cao nhất.

Tiêu chuẩn đánh giá theo từng cấp độ

JLPT cấp độ N1: Có thể hiểu tiếng Nhật trong các tình huống đa dạng

Đọc: Có thể đọc bình luận báo chí viết về các đề tài đa dạng, đọc văn viết hơi phức tạp về mặt lý luận, văn viết có độ trừu tượng cao và hiểu cấu trúc cũng như nội dung bài văn. Có thể đọc các bài có nội dung sâu về nhiều chủ đề, hiểu dòng chảy câu chuyện và ý đồ diễn đạt.

Nghe: Có thể hiểu chi tiết dòng chảy câu chuyện, nội dung câu chuyện quan hệ giữa các nhân vật và cấu trúc lý luận của nội dung khi nghe các bài nói như hội thoại, tin tức, bài giảng ở các tình huống đa dạng.

JLPT cấp độ N2: Hiểu tiếng Nhật trong các tình huống hàng ngày, thêm vào đó có thể hiểu ở mức nào đó tiếng Nhật trong các tính huống đa dạng.

Đọc: Có thể đọc đoạn văn có chủ đề rõ ràng, hiểu nội dung như các bài báo, bài tạp chí, bài giải nghĩa, bình luận đơn giản… về các chủ đề đa dạng. Có thể đọc các bài viết về các chủ đề chung, hiểu dòng chảy câu chuyện và ý đồ diễn đạt.

Nghe: Có thể nghe các tình huống thường ngày và các bài nói tự nhiên trong các tình huống đa dạng như hội thoại, tin tức, hiểu dòng chảy câu chuyện, nội dung, quan hệ giữa các nhân vật, nắm được ý chính.

Tiêu chuẩn đánh giá theo từng cấp độ

Tiêu chuẩn đánh giá theo từng cấp độ

JLPT cấp độ N3  Có thể hiểu ở mức nhất định tiếng Nhật dùng trong các tình huống hàng ngày.

Đọc: Có thể đọc hiểu văn chương diễn đạt nội dung cụ thể về các vấn đề hàng ngày. Có thể nắm bắt khái quát thông tin từ tiêu đề báo chí. Có thể hiểu văn chương hơi khó trong phạm vi nhìn thấy trong các tình huống hàng ngày nếu được nói diễn đạt lại theo cách khác

Nghe: Có thể hiểu nội  dung  cụ thể của câu chuyện cũng như quan hệ các nhân vật khi nghe hội thoại có chủ đề trong nói chuyện tự nhiên hàng ngày.

JLPT cấp độ N4: Có thể hiểu tiếng Nhật căn bản

Đọc: Có thể đọc hiểu văn chương hay dùng hàng ngày viết bằng những từ vựng và chữ kanji cơ bản.

Nghe: Có thể hiểu nội dung hội thoại trong tình huống hàng ngày nếu nói chậm.

JLPT cấp độ N5: Có thể hiểu ở mức nào đó tiếng Nhật căn bản.

Đọc: Có thể đọc hiểu cụm từ, câu, đoạn văn dạng cố định viết bằng chữ hiragana, chữ katakana, chữ hán cơ bản dùng trong sinh hoạt hàng ngày.

Nghe: Có thể nghe được thông tin cần thiết trong hội thoại ngắn, nói chậm trong các tình huống hay gặp hàng ngày như lớp học, cuộc sống xung quanh.

Xem thêm: Chứng chỉ tiếng Nhật có thời hạn là bao lâu?

Các môn thi và thời gian thi

Các môn thi và thời gian thi

Các môn thi và thời gian thi

Cả 5 cấp độ JLPT đều có 3 phần :

 – 言語知識(文字・語彙・文法)( kanji- goi-bunpou ): Kiến thức ngôn ngữ (Chữ, Từ vựng, Ngữ pháp)

– 読解 ( choukai): Đọc hiểu

– 聴解 (dokai): Nghe hiểu

Tuy nhiên cấp độ N1 và N2 thi kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp) và đọc hiểu là chung. Còn N3, N4, N5 thì chia làm hai phần: Phần 1 là kiến thức ngôn ngữ gồm chữ, từ vựng; Phần 2 là kiến thức ngôn ngữ về ngữ pháp và đọc hiểu. Thế nên, thời gian thi của các cấp độ cũng có sự khác nhau như sau:

N1 : Kiến thức ngôn ngữ và đọc hiểu: 110 phút – Nghe hiểu: 60 phút

N2 : Kiến thức ngôn ngữ  và  đọc hiểu 105 phút – Nghe hiểu: 50 phút

N3 : Từ vựng, chữ hán 30 phút – Ngữ pháp, đọc hiểu : 70 phút – Nghe hiểu: 40 phút

N4 : Từ vựng, chữ hán 30 phút – Ngữ pháp, đọc hiểu : 60 phút – Nghe hiểu: 35 phút

N5 : Từ vựng, chữ hán 25 phút – Ngữ pháp, đọc hiểu : 50 phút – Nghe hiểu: 30 phút

Giữa các phần sẽ được nghỉ giải lao 30 phút, theo đó kì thi JLPT N5 có thời gian thi ngắn nhất và N3 là kì thi có thời gian thi dài nhất.

Ở Việt Nam có thể đăng ký thi Năng lực Nhật ngữ ở đâu?

Ở Việt Nam có thể đăng ký thi Năng lực Nhật ngữ ở đâu?

Ở Việt Nam có thể đăng ký thi Năng lực Nhật ngữ ở đâu?

Kỳ thi được tổ chức 2 lần trong 1 năm, vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 7 và tháng 12. Kỳ thi JLPT được tổ chức ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng.

Nơi xin hồ sơ:

– HÀ NỘI: Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà nội, Đại học Hà nội.

– SÀI GÒN: Đại học khoa học xã hội và nhân văn.

– ĐÀ NẴNG: Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.

Luyện thi kỳ thi Năng lực Nhật ngữ là một trong những cách giúp bạn hiểu và học tiếng Nhật rất nhanh.  Bởi lẽ bạn sẽ gặp rất nhiều những từ, những mẫu câu hay dùng cũng như những mẫu câu khó mang tính trừu tượng cao đòi hỏi bạn phải suy nghĩ tìm tòi để hiểu ý nghĩa của chúng. Bằng việc làm đề thi bạn cũng có thể tự đánh giá được khả năng tiếng Nhật của bản thân.

Nguồn: xklddieuduongnhatban.com

Nhận xét